Fotbalová pravidla - mýty a skutečnost

 
Fotbal je hra natolik rozšířená, že většina jejich pravidel je všeobecně známá. Existuje však také mnoho pravidel, u nichž v čase dochází ke změnám a jsou pak (většinou diváky, ale někdy i samotnými hráči) vykládána chybně. Aktivní fotbalisté by však měli mít přehled i o posledních úpravách pravidel.

Podívejme se tedy na některé detaily notoricky známých avšak mnohdy chybně vykládaných pravidel.

Znáte pravidlo o ofsajdu ?

přidáno: 7. 6. 2009 3:29, autor: Stanislav Hradilík   [ aktualizováno 8. 6. 2009 3:24 ]

Pojednání o ofsajdu je sice v pravidlech velmi krátké, ale o to delší je výklad k němu, a o to bouřlivější jsou diskuse okolo toho, kdy rozhodčí měl tuto situaci pískat. Posuzování ofsajdu je v některých situacích velmi těžké a mnohdy ani ze zpomalených záznamů v televizi nelze jednoznačně určit správnost rozhodnutí sudího. Všichni na toto pravidlo žehrají, ale na druhé straně právě toto pravidlo dělá fotbal fotbalem - má chránit bránící družstvo před tím, aby se hráč útočícího družstva zdržoval v blízkosti soupeřovy branky a mohl tak snadno dosáhnout branky.
 
Nejdůležitějším teoretickým poznatkem je, že pravidla rozeznávají ofsajdovou pozici (situace, kdy je hráč postaven tak, že by rozhodčí mohl pískat porušení pravidel) a samotný ofsajd (situace, kdy už rozhodčí musí pískat nebo nechat hru pokračovat).
 
Málokdo ví, že pravidlo o ofsajdu hovoří nikoli o posledním, ale o předposledním hráči soupeře (tím posledním je většinou brankář, ale mohou nastat situace - když brankář vyběhne do pole - že ofsajd je i v okamžiku, kdy mezi hráčem a brankovou čárou je jeden hráč soupeře). 
 
Není také pravda, že se ofsajd píská jen když na hráče jde přihrávka. K odpískání stačí, aby hráč v ofsajdové pozici "ovliňoval hru nebo soupeře".
 
Věšina hráčů sice ví, že ofsajd se nepíská, když se vhazuje z autu, ale už méně je známo, že ofsajd není ani když se rozehrává výkopem od branky (ze země) a nebo když se zahrává rohový kop (ale naopak je velmi snadné dostat se do ofsajdu hned po rozehrání rohového kopu "nakrátko")..
 
 
 
Citace z pravidel:
 
Pravidlo 11 OFSAJD

Ofsajdová pozice
 
Ofsajdová pozice hráče není sama o sobě porušením pravidla.
 
Hráč je v ofsajdové pozici, je-li blíže k soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře.
 
Hráč není v ofsajdové pozici, jestliže
• je na vlastní polovině hrací plochy, nebo
•je ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako předposlední hráč soupeře, nebo
• je ve stejné vzdálenosti od soupeřovy brankové čáry jako poslední dva hráči soupeře.
 
Ofsajd

Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy, jestliže v okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, je podle názoru rozhodčího aktivně zapojen do hry tím, že
• ovlivňuje hru, nebo
• ovlivňuje soupeře, nebo
• získává ze svého postavení výhodu.
 
Není ofsajd
 
Hráč nebude potrestán za ofsajd, dostane-li míč přímo
• z kopu od branky, nebo
• z vhazování, nebo
• z kopu z rohu.

 

Kdy je míč mimo hru (aut) ?

přidáno: 18. 5. 2009 11:48, autor: Stanislav Hradilík   [ aktualizováno 18. 5. 2009 11:52 ]

Toto je velmi jednoduché pravidlo, u něhož je nejpodstatnější výraz "celým objemem". Celé pravidlo totiž zní takto:
 
Míč je ze hry, jestliže
• přejde po zemi nebo ve vzduchu celým objemem brankovou nebo pomezní čáru, nebo
• rozhodčí hru přeruší.

Míč je ve hře v každou jinou dobu, a to i tehdy
• odrazí-li se od brankové tyče, od břevna nebo od rohového pra¬porku zpět do hrací plochy, nebo
• odrazí-li se od rozhodčího nebo od asistenta rozhodčího, který je na hrací ploše, zpět do hrací plochy.

Pro výklad pravidla se v pravidlech používá tento obrázek:
 

Všimněte si zejména míče na obrázku zcela vpravo – je stále ve hře, neboť, čáry ohraničující hrací plochu jsou součástí hrací plochy a míč je stále ve hře, dokud celým objemem nepřejde přes pomezní nebo brankovou čáru mimo hrací plochu.

Platí gól přímo z výkopu ?

přidáno: 18. 5. 2009 11:09, autor: Stanislav Hradilík

Odpověď je jednoznačná – ANO. Ve výkladu pravidla 8 o zahájení hry, najdeme tuto formulaci: „Z výkopu může být přímo dosaženo branky ve prospěch družstva, které výkop provádí.“ Je tedy možné přímo z výkopu míč napálit do branky soupeře.
 

Kdy je míč po výkopu ve hře ?

přidáno: 18. 5. 2009 11:08, autor: Stanislav Hradilík   [ aktualizováno 18. 5. 2009 12:22 ]

Mnozí se domnívají, že při rozehrávání je míč ve hře teprve poté, co se jej dotkne druhý rozehrávající hráč. Ve fotbalových pravidlech (Pravidlo číslo 8 – Zahájení hry) je však tato formulace: „Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a pohnul se směrem dopředu“.  Soupeř tedy nemusí čekat na dotek druhého rozehrávajícího hráče. Ale zároveň platí, že hráč nemůže rozehrát sám, protože "Hráč, který provedl výkop, se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkl jiný hráč."

1-4 of 4

Comments