Aktuality‎ > ‎

Důležité informace k členství ve FAČR pro rok 2013

přidáno: 30. 12. 2012 12:03, autor: Vedení oddilu KMK ZUBR Přerov   [ aktualizováno 30. 12. 2012 12:05 ]
Změna Směrnice pro vedení členské evidence FAČR 
Dne 16.11.2012 VV FAČR schválil změnu Směrnice pro vedení členské evidence FAČR, která mění dosavadní typy přihlášek. Nadále budou typy pouze dva.
1. Přihláška za jednotlivce
2. Přihláška prostřednictvím klubu 

Přihlášky pro rok 2013
Pokud byl člen aktivním již v roce 2012 - neposílá přihlášku za rok 2013 znovu, ale pouze hradí členský příspěvek pro daný rok.

Platby členských poplatků 
- V roce 2013 bude zaveden nový způsob hromadné platby. Již NEBUDOU AKCEPTOVÁNY platby zaslané na variabilní symbol = ČÍSLO KLUBU!!!
- Platbu na rok 2013 je možné hradit až od 1.1.2013 částky jsou 100,- Kč mládež (včetně roku narození 1995) a 200,- Kč za dospělou osobu. Platby budou probíhat na variabilní symbol – rodné číslo člena a bude také možná tzv. hromadná platba  (variabilní symbol= námi vygenerovaný VS, který si každý klub může vygenerovat na webových stránkách clenstvi.fotbal.cz)
- V roce 2013 již nebude možné „předplatit“ případné nové členy za rok 2013. V případě platby za jednotlivce je částka možná pouze za jednoho člena a v případě hromadné platby je možné uhradit pouze částku vypočítanou za určitý daný počet členů, za který je platba prováděna ( např.: 5x dospělí a 1x mládež – úhrada 1.100,- Kč pod VS vygenerovaným na webu členství, kde bude také přesná částka uvedena). Pokud bude zaslaná částka vyšší nebo naopak nižší, platba se nespáruje a hráči nebudou aktivní.

- Doklady o provedené platbě ( ani jejich kopie) není nutné zasílat s novou přihláškou na adresu FAČR. Doklady o platbě jsou jediný důkaz o jejím uhrazení.

Důležité doporučení v případě hromadné platby
- Na základě předchozích zkušeností si Vám dovolujeme doporučit, určit jednu osobu ve Vašem klubu a případně také v každé kategorii (dospělí, ženy, mládež), která bude hradit členské příspěvky za své hráče.
- Všechny výše uvedené informace, informace o projektu členská karta a mnohem více naleznete již od začátku prosince na clenstvi.fotbal.cz nebo také na facebook.com/ClenstviFacr.

Comments