Aktuality‎ > ‎

ROZHODUJÍCÍ UTKÁNÍ DRAMATICKÉHO ZÁVĚRU SEZÓNY KRAJSKÉHO PŘEBORU DOROSTU !

přidáno: 24. 5. 2015 9:41, autor: Fotbal Prerov   [ aktualizováno 1. 6. 2015 7:49 ]
Je vcelku pochopitelné, že na KMK Zubr Přerov jako suveréna podzimu se na jaře všichni důkladně připravují a v zápase s lídrem tabulky se každý soupeř chce vytáhnout. A připočte-li se k tomu naše nepodařená zimní příprava, současná marodka, chybějící klid při zakončování vyložených šancí a zbytečné chyby v defenzivě, máme tady dramatický závěr soutěže, o který se postarali právě naši dorostenci.

Po nejtěsnějších prohrách v posledních dvou zápasech na hřišti soupeře mají totiž stejný bodový zisk jako Sokol Určice, který je nyní v průběžné tabulce soutěže na prvním místě. Sobotní domácí utkání proti tomuto týmu, který naše dorostence poprvé od začátku sezóny sesadil z první příčky průběžného hodnocení, tak bude pro naše chlapce rozhodujícím duelem celé sezóny.

Srdečně zveme všechny příznivce KMK Zubr Přerov - přijďte podpořit naše dorostence v nejdůležitějším zápase jejich dosavadní kariéry.

PŘIJĎTE V SOBOTU 30.5.2015 VE 14:00 NA STADIÓN V PŘEDMOSTÍ A POMOZTE VYTVOŘIT DŮSTOJNOU FOTBALOVOU ATMOSFÉRU, KTERÁ POŽENE NAŠE DOROSTENCE V BOJI O PRVNÍ PŘÍČKU KRAJSKÉHO PŘEBORU.


Pro úplnost připomínka pravidel pro stanovení pořadí družstev (liší se v průběhu soutěže a po ukončení soutěže):
----
Soutěžní řád FAČR (naposled schválený 1.4.2014)
ČLÁNEK 8 - POŘADÍ DRUŽSTEV V SOUTĚŽI

1. Vítězem příslušné třídy (skupiny) soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího počtu bodů, se umístí poslední.

2. Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

3. Není-li po skončení rozhodujícího utkání kvalifikace možno určit vítěze, prodlouží se po pětiminutové přestávce utkání o 2 × 15 minut. Zůstane-li po odehrání pro- dloužení brankový stav stejný, rozhodnou o vítězi kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle Přílohy A Pravidel fotbalu.

4. V průběhu soutěže se pořadí družstev v případě, že mají stejný počet bodů, stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší pořadí to družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší počet branek. Pokud ne- rozhodne ani toto kritérium, obsadí družstva příslušná pořadí v tabulce společně.
----

A v souvislosti s výkonem rozhodčích v Mohelnici ještě trochu osvěty týkající se námitek:
----
Pravidla fotbalu
článek 74
Námitky

1. Proti skutečnostem známým v průběhu utkání nebo ihned po utkání může kapitán družstva podat námitky. Rozhodčí je povinen tyto námitky zaznamenat do zápisu o utkání. Námitky je třeba uplatnit dříve než kapitán a v utkáních mládeže vedoucí družstva, zápis podepíší.
2. Námitky lze uplatnit jen proti skutečnostem uvedeným v bodu 28 výkladu k pravidlu V pravidel fotbalu. Kapitán není oprávněn vznést námitky proti výkonu rozhodčího (bod 29 výkladu k pravidlu V pravid

...

bod (28)
Kapitán má právo vznést námitky proti skutečnostem známým v průběhu utkání, ale musí je uplatnit nejpozději před podepsáním zápisu o utkání po ukončení utkání. Námitky rozhodčí zapíše do zápisu o utkání a kapitán je povinen je podepsat. Námitky lze vznést (pokud Rozpis příslušné soutěže nestanoví jinak) proti:
  a) příslušenství hrací plochy a vybavení hřiště,
  b) nastoupení nebo startu člena soupeřova družstva,
  c) výstroji hráče soupeřova družstva,
  d) výsledku utkání,
  e) neregulérnímu průběhu utkání (nikoli však proti výkonu rozhodčího),
  f) popisu přestupků nebo popisu provinění příslušníka družstva,

Za neregulérní průběh utkání se považuje, jestliže např.
- část utkání se hrála při velmi špatné viditelnosti, nebo
- část utkání se hrála za velice špatných povětrnostních podmínek, nebo
- část utkání se hrála na hrací ploše, která nebyla pro hru způsobilá apod.

bod (29) 
Kapitán nemůže vznášet námitky k výkonu rozhodčího. Připomínky k výkonu rozhodčího lze uplatnit pouze formou, kterou stanovuje Soutěžní řád nebo Rozpis příslušné soutěže.
Comments